2018-12-07 10:05Press release

WarOnCancer beviljas medel för att motverka hudcancer

Nu står det klart att WarOnCancer beviljas statligt stöd från Vinnova för att tillsammans med Bonnier Healthcare Sweden och forskare från Karolinska Institutet mobilisera mot malignt melanom. Målet med projektet är att halvera antalet diagnostiserade till 2025.

 

Varje år orsakar malignt melanom 500 dödsfall i Sverige och är den cancerform som ökar mest. I de allra flesta fall går sjukdomen dock att förebyggas. Nu har WarOnCancer AB, Bonnier Healthcare Sweden och forskare från Karolinska Institutet beviljats medel från Vinnovas Visionsdriven Hälsa för att stärka allmänhetens förmåga att motverka att sjukdomen uppstår och avvärja hinder för snabb diagnos och behandling. 

 

Halvera Malignt melanom till 2025

Målsättningen är att vända den nuvarande negativa trenden och halvera antalet diagnostiserade med malignt melanom till 2025.  

– Att halvera malignt melanom till 2025 är en högt ställd målbild och kräver att vi utmanar normer och föreställningar om cancer och malignt melanom. Som tech-bolag med genuin patienterfarenhet hoppas vi kunna bidra med nytänkande och kreativitet, något som vi tror är framgångsrikt i kombination med den långa och gedigna erfarenheten hos våra samarbetspartners, säger Fabian Bolin, VD på WarOnCancer.

 

WarOnCancer

WarOnCancer är ett digitalt hälsovårdsföretag som verkar för att förbättra mental hälsa hos människor som på olika sätt blir påverkade av cancer – patienter, anhöriga och överlevare. WarOnCancer startades 2015 när Fabian Bolin diagnostiserades med leukemi och insåg att det saknades ett utrymme att prata om sina erfarenheter och upplevelser av cancer.

 

Vinnova

Vinnova är en statlig innovationsmyndighet och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av innovationssystem. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. 

 

 

 

 About WarOnCancer AB

WarOnCancer is a digital health company on a mission to improve mental health for everyone affected by cancer. The company is currently developing a social network for patients, survivors and loved ones - a niche community for cancer - through which it aims to become a global provider of patient-reported data to the biopharmaceutical and healthcare industry.

Contacts

Sebastian Hermelin
COO & Head of Industry Partnerships
Sebastian Hermelin