2018-11-29 14:02News

WarOnCancer-projekt ska halvera antalet cancertumörer i huden

Vinnovas Visionsdriven Hälsa ger sitt stöd till projektet där WarOnCancer ingår samarbete med Bonnier Healthcare Sweden och forskare från KI där man mobiliserar mot malignt melanom.

Malignt melanom i huden orsakar 500 personers död varje år och är den cancersjukdom som ökar mest i Sverige. I de flesta fall går dock sjukdomen att förebygga. Tillsammans vill projektgruppen hitta nya sätt att stärka individens förmåga att motverka att sjukdomen uppstår, samt avvärja hinder i tillgången till snabb diagnos och behandling. 

– Vi ser mycket positivt på att ingå som partner i det här viktiga samverkansprojektet. Det är en högt ställd målbild som kommer att kräva att vi verkligen utmanar oss själva såväl som rådande normer och föreställningsbilder omkring cancer och malignt melanom. Som tech-bolag med genuin patienterfarenhet hoppas vi kunna bidra med nytänkande och kreativitet, något som vi tror i kombination med den långa och gedigna erfarenheten hos våra samarbetspartners kan resultera i att vi lyckas vända trenden och till 2025 halvera antalet melanom som är spridda vid diagnos, säger Fabian Bolin, VD på WarOnCancer.
 


About WarOnCancer AB

WarOnCancer is a digital health company on a mission to improve mental health for everyone affected by cancer. The company is currently developing a social network for patients, survivors and loved ones - a niche community for cancer - through which it aims to become a global provider of patient-reported data to the biopharmaceutical and healthcare industry.

Contacts

Sebastian Hermelin
COO & Head of Industry Partnerships
Sebastian Hermelin